Välkommen!

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Vänersborg! Detta är vår medlemswebb och här hittar du information om Miljöpartiets de grönas politik, våra politiker och aktuella händelser. Vill du veta mer om vår politik? Läs gärna vårt valprogram.

Miljöpartie de gröna startades i Vänersborg redan ett år efter grundandet av rikspartiet 1981. Med 7,01% av rösterna i 2014 års val har vi 4 mandat i kommunfullmäktige. När alla personkryss nu är räknade står det klart att Miljöpartiet i kommunfullmäktige kommer att representeras av Abdullahi Hassan Moalin, Marika Isetorp, Anna-Karin Sandberg samt Per Sjödahl.
 
Miljöpartiet de gröna kämpar för det långsiktigt hållbara samhället, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras." Partiets ideologi vilar på en solidaritet som uttrycks trefaldigt:
  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor
I Vänersborg arbetar vi för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle bl a genom att driva frågor om klimat, kretsloppspark, stadsodling, skydd av naturområden och mer pengar till cykelbanor.
 
Vi vill att alla människor ska ha chans att utvecklas till sin fulla potential -att alla barns behov i förskola och skolor och fritidsverksamhet ska tillgodoses, att nyanlända snabbt ska få en personlig kontakt med civilsamhället samt att ungdomsarbetslösheten minskar.
 
Följ oss gärna på våra bloggar MP-VBG, Marika Isetorp, på Facebook och på twitter: @mpvbg.