Christer Bogren

Hej! Jag är vald som ersättare i Barn och Ungdomsnämnden. De områden som intresserar mej är arbetsmarknadsprojekt som kan ge människor en utbildning samt anställningar och en nystart i livet.

Få bort halvfabrikat, för en Gmo-fri, ekolagisk och kravmärkt mat. Det är viktigt att få bort alla tillsatser, antibiotika och giftbesprutade livsmedel som nu ges till barn och gamla i vår kommun.

Därför vill jag arbeta för att kommunens upphandlare och beställare/matlagare får en bra teoretisk och inte minst en praktisk utbildning för att kunna göra bra eko/krav upphandlingar och tillagning av mat samt därigenom ha möjlighet att förändra sitt arbetsätt för att uppnå risdagen och fullmäktiges beslut (2008)med att uppnå 25% ekomat. Jag vill börja arbetet mot att nå MP.s mål: 50% eko/krav mat för skolor och äldreomsorg inom nästkommande mandatperiod.

Jag vill även arbeta för en riktig kretsloppspark där man kan ta till vara på saker för återanvändning detta skulle kunna vara ett arbetsmarknadsprojekt som kan ge både utbildning samt kunna leda till eget arbete i sociala företag

Comments