Motion om giftfria förskolor.

Vi exponeras dagligen för tusentals kemiska ämnen genom maten vi äter, luften vi andas och via huden. Barn är på flera sätt extra utsatta och undersökningar på dagisverksamheter i Sverige visar på att problemen är stora, men ofta ganska lätta att åtgärda. Miljöpartiet de gröna vill ge våra barn en säker vardag, fri från onödiga kemikalier som kan störa deras utveckling och livskvalitet, och lämnade i september 2013 in en motion om att göra samtliga kommunens förskolor fria från onödiga kemikalier. 
 
Läs motionen här.
Comments