Hållbarhetspriset

Varje år sedan 2011 delar Miljöpartiet de gröna i Vänersborg ut ett hållbarhetspris, tidigare kallat miljöpris. Priset för hållbar utveckling är en uppmuntran till en eller flera personer, boende eller verksamma i Vänersborgs kommuna, som gör eller har gjort insatser som bidrar till en hållbar utveckling. Priset delas ut i samband med Aqua Blå-festivalen som äger rum i juni varje år. Läs statuterna för hållbarhetspriset här.
 
Mottagare av hållbarhetspriset:

 

Comments