Annette Fredman

Jag är 51 år och sitter min första mandatperiod i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jag är särskilt engagerad i naturvård, strandskydd och strategiskt miljöarbete. För att kommunens miljömål ska ha någon effekt, krävs ett bra miljöledningssystem för uppföljningen.
Jag har också tilldelats Miljöpartiets insynsplats i Hälsopolitiska rådet och genom detta har jag fått vidare kunskap om vad kommunens olika förvaltningar gör och kan göra för folkhälsan.
Jag arbetar som pedagog på Hunnebergs naturskola, med elevgrupper och lärarfortbildningar. Jag medverkar i boken "Att lära in ute om hållbar utveckling" som kommer ut under 2014. Där har jag kombinera mina erfarenheter som utomhuspedagog med mina kunskaper och mitt engagemang i miljöfrågor. 
Men jag har även ett socialt engagemang som stämmer bra överens med Miljöpartiets solidaritet med alla människor på jorden. För mig har det resulterat i uppdrag som God man åt ensamkommande flyktingbarn. Genom det har jag fått en glimt av hur förfärligt det kan vara att leva med krig och hur farlig flykten i sig kan vara. Jag vill att Vänersborg ska ha en generös inställning till flyktingar och då särskilt ensamkommande barn. Jag hoppas också att EU ska öppna legala vägar in i Europa för dem som måste lämna sitt land.
 
Maila mig på: nettakalen@hotmail.com
Comments