Lista till kommunfullmäktige 2014

1. Marika Isetorp, 45, Teaterpedagog, Vänersborg

2. Per Sjödahl, 58, Fritidspedagog, Vargön

3. Anna-Karin Sandberg, Förvaltningssekreterare, 47 år, Vänersborg.

4. Anders Wiklund, 52, Gymnasielärare, Vänersnäs

5. Gunilla Bogren, 51, Ekonomichef, Vänersborg
 
6. Christer Bogren62, Företagare, Vänersborg  

7. Gunnel Dirsäter, 56, Läkarsekreterare, Vargön

8. Abdullahi Hassan Moalin, 52, Integrationskonsulent, Vänersborg

9. Annette Fredman, 51, Naturpedagog, Vänersnäs

10. Mats Trohlin, 53, Tekniker, Vargön

11. Christina Ekstrand, 32, Sjukgymnast, Vänersborg

12. Trond Stenvard, 35, Gymnasielärare, Vänersborg

13. Jeanette Andersson, 40, Sjuksköterska, Vänersborg
 
14. Martin Odalgård, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 40, Vänersborg   

15. Monica Bredberg, 69, Pensionär, Vargön

16. Martin Isetorp, 45, Målare, Vänersborg

17. Staffan Stridsberg, 31, Musiker, Vänersborg

18. Lashkr Salah, 21, Studerande, Vänersborg

19. Tore Söderberg, 67, Pensionär, Vänersborg 

20. Lave Thorell, 69, Seniorkonsult, Vänersborg

21. Nils Wramner, 64, Barnläkare, Vänersborg

Comments