Mats Trohlin

 
Jag är fritidspolitiker därför att jag vill göra samhället bättre för oss alla.

Framtiden behöver ett samhälle där alla ges möjlighet att leva miljövänligt genom exempelvis utbyggd kollektivtrafik, klimatsmart mat och energisnåla bostäder.

För att klara av att minska klimatpåverkan så mycket som krävs enligt forskarna och för att rädda biologisk mångfald och försörjning, behövs en mer demokratisk och mänskligare ekonomi inom naturens ramar. Miljö, fred och människors hälsa och lycka måste värderas högre än vinster i företagen.

Ett mer jämlikt Sverige och värld är ännu en nyckel till en bättre framtid. I mer ekonomiskt jämlika länder mår människor bättre, och miljöskadlig och stressande konsumtion för statusens skull är mindre.

 
Comments