Motion om att beslut om strandskyddsärenden ska flyttas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Skyddet av stränderna tillsammans med allemansrätten gör Sverige unikt. Strandskyddet är viktigt för
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor för växter
och djur.
Vänersborgs kommunfullmäktige har utsett Byggnadsnämnden till att pröva ansökningar om
strandskyddsdispenser. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden skall avge ett remissyttrande till
Byggnadsnämnden i strandskyddsärenden. Miljöpartiet de gröna föreslår att beslut i strandskyddsärenden flyttas över från Byggnadsnämnden
till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.
Läs motionen:
Comments