Motion om att minska parkeringsnormen.

Mycket av samhällsplaneringen utgår från bilens behov, inte människans. För att klara klimatutmaningen måste vi ställa om samhället i många avseenden. Hur och var vi bygger nya områden ger avtryck i form av utsläpp av växthusgaser för en lång tid framöver och därför är det viktigt att samhällsplanering sker med siktet inställt på det klimatsmarta; vi måste börja planera för ett samhälle med en större andel av resandet sker kollektivt och en mindre andel med bil. Att halvera parkeringsnormen, dvs att iframtida planer låta anlägga en halv parkeringsplats per bostad, är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle. 
 
Läs motionen här.
Comments