Motion om energieffektivt byggande


Enligt ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda ska Sverige och andra EU-länder se till att alla nya byggnader senast 2020 är nära-noll-energibyggnader.
Regeringen har vacklat i frågan och Boverket har i avvaktan på regeringens beslut fastställt nya regler när det gäller energianvändningen i nybyggda hus. Energiåtgången får vara högst 90-130 kilowatttimmar per kvadratmeter och år beroende på var i landet byggnationen sker. Redan nu är det vanligt att nyproduktionen ligger på cirka 70 kilowattimmar. ¨
 
När Naturskyddsföreningen rankade kommunernas klimatarbete i klimatindex 2010 visade det sig att 52 av de 221 kommuner som deltog har krav vid nybyggnation som är tuffare än Boverkets.
 
Det finns redan idag metoder för att bygga nära-noll energibyggnader. Miljöpartiet i Vänersborg vill att kommunen ligger i framkant i ett framgångsrikt arbete för att uppnå långsiktiga energi och klimatmål.

En åtgärd vore att kommunfullmäktige antar passivhusstandard som norm vid byggnation.
 
Historik: Motionen inkom till Vänersborgs kommun 2011-11-30 och kan läsas här: http://www.vanersborg.se/download/18.52821050136a06aef5431431/1360939428709/Energieffektivt+byggande+i+kommunen.pdf
Tyvärr avslogs motionen
Comments