Motion om kontaktfamiljer för nyanlända

Nyanlända har ofta svårt att etablera kontakt med civilsamhället och går därför miste om möjligheter att träna svenska, utbyta erfarenheter och lära sig om det nya landet. Intergration ska inte bara ses som att den invandrade ska integreras i sitt nya hemland, utan som ett möte, där infödda svenskar lär sig om och integreras med våra nya medborgare och deras kulturer.
 
Miljöpartiet vill att kommunen, eller annan lämplig aktör på kommunens uppdrag, etablerar kontakt mellan nya och gamla svenskar, för ett ömsesidigt kultur och vänskapsmöte. Motionen lämnades in i november 2013 och togs upp av socialnämnden under våren 2014. Tyvärr avslog socialnämnden motionen. För miljöpartiet är migrationsfrågan prioriterad och vi kommer att på olika sätt fortsätta anstränga oss för att skapa fler möten och mötesplatser mellan människor. Varje år delar Miljöpartiet de gröna i Vänersborg ut ett Hålblarhetspris. 2014 gick detta pris till Språkcaféet på Restad gård, där nyanlända från Syrien fikar och pratar med engagerade vänersborgare. 
 
Läs motionen här
Comments