Motion om ökad andel ekologisk mat i kommunal verksamhet.

Ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel bidrar till att uppnå många av våra  nationella miljökvalitetsmål, till exempel Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Grundvatten av god kvalitet.

Riksdagen har satt som konsumtionsmål att 25 % av maten 2010 ska vara ekologisk mat. Detta mål har också Vänersborg anslutit sig till via sin livsmeddelspolicy, som antagits av kommunfullmäktige -ett mål som Vänersborg inte har lyckats att uppnå. 2013 låg siffran på 13,4 % ekologisk mat.

Oftast anges ekonomin, fördyringar, som förklaringen till att kommuner inte når upp till de nationella konsumtionsmålen. I Lunds kommun är hela 40 % av den inköpta maten ekologiskt producerad, utan att man behövt öka budgetramarna. Högre pris har kompenseras genom säsongsanpassade menyer, som ger en kostnadsbesparing, samt en minskad andel kött.

I andra kommuner med hög andel ekologisk mat i offentlig verksamhet, som till exempel Huddinge skapas en positiv bieffekt av att kommunen tar sitt ansvar. Här har även medborgarna börjat handlar mera ekologisk mat till vardags, och livsmedelsaffärerna i Huddinge säljer betydligt mera ekologisk mat än i jämförbara kommuner.

Miljöpartiet vill att Vänersborgs kommun ska bidra till ett hållbart framtida samhälle genom att öka ambitionen i vårt konsumtionsmål av ekologisk mat. Vårt långsiktiga mål är naturligtvis 100 % ekologiskt. Fram till dess bör vi ha en plan för att nå delmålen på vägen dit.
 
Comments