Motion om sociala investeringsfonder

Tidiga förebyggande insatser är en viktig framtidsinvestering för att på längre sikt undvika social utsatthet och minska risken för långvarig arbetslöshet. Sociala investeringsfonder har prövats i många kommuner. Genom att avsätta pengar för riktade, långsiktiga insatser, kan stora mänskliga och ekonomiska vinster göras på längre sikt.
 
Motionen lämnades in i Juni 2014 och finns att läsa här.

Comments