Motion om trådlös kommunikation i skolor och förskolor.

Barn och unga är i många avseenden mer känsliga än vuxna för olika typer av kemisk och fysikalisk exponering. Vi omgärdas idag av en stor mängd elektromagnetiska fält från framförallt mobiltelefoner och trådlösa nätverkssystem, som wifi. Europarådet har i en resolution från maj 2011 uppmanat medlemsländerna att prioritera fasta internetanslutningar i skolor och i Frankrike har nationalförsamlingen nyligen sagt ja till en ändring i skollagen med samma syfte.
Miljöpartiet de gröna i Vänersborg yrkar i denna motion på att kommunen ska beakta försiktighetsprincipen och ge skolor och förskolor rekommendationer utifrån kända fakta.
 
Läs motionen här
Comments