Motion om utbildning av personal för att öka ekologisk och kravmärkt mat i för- och grundskolor

Riksdagen har antagit mål om att andelen ekologisk mat i kommunerna 2010 skulle ligga på 25 %. Även Vänersborgs kommun har genom sin kostpolicy antagit detta mål. 2014 har vi nått halvvägs till detta mål. Miljöpartiet i Vänersborg anser att det är hög tid att öka ansträngningarna. Det finns gott om exempel på skolor och förskolor runt om i landet, som har över 50% ekollogisk mat, utan att kostnaderna stigit. En central del i detta har varit att utbilda personal som hanterar upphandling och tillagning.
 
Motionen lämnades in under Juni 2014 och finns att läsa i sin helhet här.
Comments