Nämnder & styrelser

Miljöpartiet är representerade i samtliga förvaltningsnämnder samt har förtroendeuppdrag i flera kommunala bolag.
 
Kulturnämnden och fritidsnämnden: Marika Isetorp (ordf.)
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Anders Wiklund (2:e vice ordf.), ersättare: Susanne Meuller
Revisorer: Lave Thorell
Vänersborgsbostäder: Suppleant i styrelsen: Gunnel Dirsäter
 
Comments