Permanenta "Yrkesklivet"

Arbetsmarknadsavdelningen i Vänersborg har under två år drivit EU-projektet ”Yrkesklivet”. Syftet har varit att ge människor, som fastnat i försörjningsstöd eller långvarig arbetslöshet, en ny chans att komma ut i arbete.

Projektet har varit mycket lyckat. Totalt har 40 personer deltagit i projektet och av dessa har 40 % kommit i arbete första året och 80 % andra året. De som ännu inte fått arbete har fått rätt till a-kassa, vilket är en stor trygghet för individen.

Yrkesklivet har finansierats genom statliga medel via Arbetsförmedlingen och EU-bidrag och dessutom gett kommunen en besparing i form av försörjningsstöd, som inte längre behövs samt skatteintäkter från de som fått arbete.

Arbetsformen skulle kunna användas för andra grupper som lever på försörjningsstöd eller annars står utanför arbetsmarknaden, t.ex. ungdomar som hamnat hos Kronofogdemyndigheten. Dessa skulle kunna betala av sin skuld under året i anställning hos kommunen. Kronofogdemyndigheten har visat sig villig att medverka till avbetalningsplaner med låst ränta i flera fall.

Närmare beskrivning av modellen samt beräkningar framgår av bilagor. Eftersom projektet varit så framgångsrikt både för de människor som deltagit och för kommunens ekonomi (vilket det skulle vara även utan EU-bidrag) yrkar vi att denna arbetsform – modellen ”Yrkesklivet” – permanentas.
 
Läs motionen och beräkningar:
 
 
Comments