Styrelsen

Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Vänersborg består av:
Roy Walllin, sammankallande
Christer Bogren, vice sammankallande
Susanne Meuller, sekreterare
Ledamöter:
Martin Isetorp
Tore Söderberg
Felix Sandberg (Grön Ungdom)
Comments