Sluta subventionera flyget.

Flyget är ur klimatsynpunkt det sämsta resalternativet, sett till utsläpp per personkilometer.
För Miljöpartiet de gröna är det självklart att flyget ska bära sina miljökostnader fullt ut. Flygbolagen
och dess resenärer bör betala för flygbränslets negativa miljöpåverkan genom bränsle- och
koldioxidskatter och flygplatser inte ska subventioneras med offentliga medel.
Därför borde Vänersborgs kommuns subventionering av flygverksamhet på
Malöga flygplats upphöra. Denna subvention uppgår för år 2014 till 840 000 kr. Dessa pengar
borde istället gå till att t.ex. låta ungdomar åka gratis kollektivtrafik inom kommunen.
Miljöpartiet är för ett smartare och hållbarare resande, och föreslår kommunfullmäktige:
att Vänersborgs kommun inte betalar ut förlusttäckningsbidraget till Fyrstads Flygplats
AB 2015, samt även fortsättningsvis inte använda Vänersborgs skattepengar till att
subventionera flygtrafik.
 
Motionen röstades ner av samtliga partier utom några representanter från Vänsterpartiet vid KF:s sammanträde 2014-09-03.
 
Läs motionen:
Comments