Studiecirkel om kvinnors rätt i asylrätten.

Miljöpartiet i Vänersborg startar en studiecirkel i ämnet Kvinnors rätt i asylärenden. Första träffen är den 13/4 i våra lokaler på Vallgatan. Ytterligare tre träffar är inplanerade, varav en är ett studiebesök på Restad gård.

18/4 klockan 17:30 kommer Emma Norgren från rikdagen och berättar om mp-asylpolitik. 

20/4 Studiebesök på Restad 15:00-16:30. OBS Tiden

3/5 Studiecirkel Anna              18:00-19:30

11/5  Anders Wiklund              18:00-19:30

Allt i våran lokal utom studiebesöket.

Anmälan till Roy Wallin senast den 7/4 på roywivan@glocalnet.net, eller tel. 0733-99 16 12

Comments