Årsmötet 9 mars 2019

Sammanfattning

Valärenden

Vid ordinarie årsmöten tillsätts många uppdrag. Så här valde årsmötet.

Styrelse

 • Jesper Sjöberg Räftegård, ordförande
 • Christer Bogren, vice ordförande
 • Gunilla Bogren, kassör
 • Sten-Ove Hermansson, ledamot
 • Felix Sandberg, ledamot

Valberedning

 • Gunnel Dirsäter, ledamot
 • Laila Haglund, ledamot
 • Anna-Karin Sandberg, ledamot

Årsmötet delegerade valet av sammankallande till valberedningen i samråd med styrelsen.

Revision

 • Nils Wramner, revisor
 • Vakant

Granskare för redovisning till KF

 • Nils Wramner

Distriktsstämman

 • Christer Bogren, ledamot
 • Gunilla Bogren, ledamot
 • Nina Hedbom, ledamot
 • Gunnel Dirsäter, ersättare
 • Jesper Sjöberg Räftegård, ersättare

Representantskapets styrgrupp

 • Christer Bogren, nominerad som ledamot

Kongressen

 • Felix Sandberg, nominerad till ombud
 • Sten-Ove Hermansson, nominerad till ersättare

Beslut

Årsmötet biföll en proposition om stadgejusteringar med två tredjedels majoritet.

Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2018 ska skrivas under det nya verksamhetsåret.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget bifölls.

Övrigt

Vår gruppledare Anders Wiklund berättade om aktuella kommunpolitiska frågor.

Jens Jönsson från MP Trollhättan var ordförande för mötet och Gunilla Bogren skrev protokollet.

Möteshandlingar och protokoll