Medlemsmötet 12 december 2019

Sammanfattning

Valärenden

Följande uppdrag var för tillfället vakanta:

  • Ersättare i Socialnämnden i Vänersborgs kommun
  • Ledamot i lokalavdelningens styrelse
  • Vice ordförande för lokalavdelningen
  • Ledamot i representantskapets styrgrupp
  • En andra revisor för lokalavdelningen, jämte befintlig

Vid mötet fanns inga föreslagna kandidater och frågorna bordlades. Valberedningen ska bereda samtliga val.

Övrigt

Medlemmar och politiskt förtroendevalda diskuterade aktuella politiska frågor.

År 2020 är det ingen kongress. Kongressen 2019 bestämde att den fortsättningsvis ska hållas vartannat år.

Möteshandlingar