Sammanfattning

Valärenden

Vid ordinarie årsmöten tillsätts många uppdrag. Så här valde årsmötet.

Styrelse

 • Jesper Sjöberg Räftegård, ordförande
 • Nina Hedbom, kassör
 • Sten-Ove Hermansson, ledamot
 • Felix Sandberg, ledamot
 • Linus Sandkvist, ledamot
 • Jonas Sjöblom, ledamot

Valberedning

Årsmötet bordlade ärendet och lämnade tills vidare avdelningen utan valberedning.

Revision

 • Nils Wramner, revisor

Granskare för redovisning till KF

 • Nils Wramner

Distriktsstämman

 • Gunilla Bogren, ledamot
 • Gunnel Dirsäter, ersättare
 • Nina Hedbom, ledamot
 • Anna-Karin Sandberg, ersättare
 • Felix Sandberg, ersättare

Representantskapets styrgrupp

 • Gunilla Bogren, nominerad som ledamot
 • Jesper Sjöberg Räftegård, nominerad som ersättare

Kongressen

Under 2020 genomförs ingen kongress, eftersom kongressen 2019 beslutade att den fortsättningsvis ska hållas vartannat år.

Beslut

Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget bifölls med tillägg från årsmötets deltagare.

Årsmötet avskrev förra årsmötets beslut att fullmäktigegruppen ska lämna in en verksamhetsberättelse för 2018.

Avdelningen kommer att delta i GU Västs projekt Engagemangsfonden.

MP Vänersborg ska skriva ett svar på ett flygblad från Fridays for Future Vänersborg.

Övrigt

Medlemmar och förtroendevalda diskuterade aktuella politiska frågor.

Jesper Sjöberg Räftegård var ordförande för mötet och Linus Sandkvist sekreterare.

Möteshandlingar