Medlemsmötet 16 januari 2020

Sammanfattning

Valärenden

Nina Hedbom blev fyllnadsvald till ledamot i lokalavdelningens styrelse, med mandattid fram till ordinarie årsmöte 2020.

Gunnel Dirsäter blev fyllnadsvald till ersättare i Socialnämnden i Vänersborgs kommun.

Därutöver fanns tre vakanta uppdrag utan kandidater. Medlemsmötet bestämde att de inte skulle tillsättas, eftersom det inom kort är ordinarie årsmöte:

  • En andra revisor för lokalavdelningen, jämte befintlig.
  • Ledamot i representantskapets styrgrupp
  • Vice ordförande för lokalavdelningen

Övrigt

Medlemmar och politiskt förtroendevalda diskuterade aktuella politiska frågor. Styrelsen lyfte planerna för verksamhetsplan 2020 för diskussion och synpunkter.

Jesper Sjöberg Räftegård var ordförande och skrev protokollet.

Möteshandlingar