Styrelsens möten

Mötesrättigheter

Alla medlemmar har närvarorätt på styrelsens möten. Så här står det i våra stadgar:

"Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på styrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt."

Vill vara med vid ett styrelsemöte? För det första är du i så fall mycket välkommen. Och för det andra får du gärna höra av dig till ordföranden ett par dagar i förväg, så att du kan få reda på exakt tid och plats för mötet och få tillgång till möteshandlingarna. Vanligtvis är mötena 17.30 på Trenova Center.

Styrelsens möteshandlingar och protokoll

Vi publicerar medlemsmötets handlingar och protokoll här på medlemswebben, där de finns tillgängliga för medlemmarna och allmänheten.

Styrelsens möteshandlingar och protokoll publiceras däremot inte här. Om du som är medlem i MP Vänersborg vill ha tillgång till styrelsens möteshandlingar – inför eller efter ett styrelsemöte – så är det bara att kontakta ordföranden.