Våra förtroendevalda

Kontaktuppgifter till våra förtroendevalda får du genom att klicka på deras namn.

Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Demokratiberedningen

Barn- och utbildningsnämnden

  • Felix Sandberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunfullmäktiges valberedning

Stadsrevisionen

Miljöpartiet

Styrelsen

Valberedningen

Revisionen

  • Nils Wramner, revisor
  • Vakant

Ombud till distriktsstämman

Representantskapets styrgrupp

Andra förtroendeuppdrag

Tingsrätten

  • Roy Eklund Wallin, nämndeman

Förvaltningsrätten