Våra förtroendevalda

Kontaktuppgifter till våra förtroendevalda får du genom att klicka på deras namn.

Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Demokratiberedningen

Barn- och utbildningsnämnden

  • Felix Sandberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunrevisionen

Miljöpartiet

Styrelsen

Revisionen

  • Nils Wramner, revisor

Ombud till distriktsstämman

Representantskapets styrgrupp

Valberedningen

Kontakta styrelsens ordförande Jesper Sjöberg Räftegård om du vill nominera eller kandidera till ett uppdrag.

Andra förtroendeuppdrag

Tingsrätten

  • Felix Sandberg, nämndeman

Förvaltningsrätten