Våra förtroendevalda

Kontaktuppgifter till våra förtroendevalda får du genom att klicka på deras namn.

Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Demokratiberedningen

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunrevisionen

Miljöpartiet

Styrelsen

Revisionen

Ombud till distriktsstämman

Representantskapets styrgrupp

Listvalberedning

Valberedningen

Tyvärr saknar vi valberedning. Kontakta styrelsens ordförande Jesper Sjöberg Räftegård om du vill nominera eller kandidera till ett uppdrag.

Andra förtroendeuppdrag

Tingsrätten

Förvaltningsrätten