Dags att kandidera!

Processen i korthet:

 1. Du som är intresserad anmäler detta från den här sidan.

 2. Om du vill nominera någon annan så gör du också det härifrån.

 3. Nomineringar och intressen ska lämnas senast 31 december. Därefter accepteras inga nya kandidater.

 4. Lokalavdelningens listvalberedning kommer att intervjua alla nominerade och intresserade.

 5. Under andra halvan av januari genomförs ett provval.

  • Alla medlemmar i MP Vänersborg har rösträtt i provvalet.

  • Inför provvalet kommer alla kandidater beredas möjlighet att presentera sig.

 6. Provvalsresultatet kommer att offentliggöras.

 7. Efter provvalet överlägger listvalberedningen och presenterar ett förslag till kommunvalsedel.

 8. I februari hålls en valkonferens där valsedeln fastställs. Vid valkonferensen har alla medlemmar i MP Vänersborg rösträtt.

Listvalberedningen

Årsmötet 2021 utsåg följande valberedning:

 • Martin Odalgård

 • Gunnel Dirsäter

 • Jesper Sjöberg Räftegård

Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka e-post till vanersborg.listvalberedning@mp.se