Välkommen!

Det här är vår öppna medlemswebb. Innehållet riktar sig främst till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Vänersborg, men sajten är öppen för alla att läsa.

Är du inte medlem? Du skulle kunna bli! Miljöpartiet styrs demokratiskt och det är medlemmarna som bestämmer vad partiet ska tycka och göra.

→ Klicka här för att veta mer

Kalender

Som medlem är du välkommen till alla våra olika möten, inte bara medlemsmöten. Klicka här för att läsa mer.

Möten för alla medlemmar

Medlemsmöten och möten med politikergruppen riktar sig till alla medlemmar.

  • Måndag 17 januari. Möte med politikergruppen.

  • Måndag 24 januari. Medlemsmöte 18.30.

  • Måndag 14 februari. Möte med politikergruppen.

  • Lördag 19 februari. Valkonferens.

  • Måndag 14 mars. Möte med politikergruppen.

  • Måndag 11 april. Möte med politikergruppen.

  • Måndag 16 maj. Möte med politikergruppen.

  • Måndag 13 juni. Möte med politikergruppen.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar närvarorätt.

  • Måndag 10 januari. Preliminärt.

Senast uppdaterat 30 december 2021.