Välkommen!

Det här är vår nya medlemswebb. Innehållet riktar sig främst till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Vänersborg, men sajten är öppen för alla att läsa.

Är du inte medlem? Du skulle kunna bli! Miljöpartiet styrs demokratiskt och det är medlemmarna som bestämmer vad partiet ska tycka och göra.

→ Klicka här för att veta mer

Kalender

Som medlem är du välkommen till alla våra olika möten, inte bara medlemsmöten. Klicka här för att läsa mer.

Möten för alla medlemmar

Medlemsmöten och möten med politikergruppen riktar sig till alla medlemmar.

    • Torsdag 12 november. Medlemsmöte 18.00. (Läs mer här.)

    • Torsdag 19 november. Utbildningsdag om Hållbar kommunpolitik 17.30.

    • Lördag 28 november. Strategi- och politikerdag. (Mer info kommer.)

    • Torsdag 10 december. Möte med politikergruppen 17.30.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar närvarorätt.

    • Måndag 7 december. Styrelsemöte 18.00.

Senast uppdaterat 12 november 2020.