Välkommen!

Det här är vår öppna medlemswebb. Innehållet riktar sig främst till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Vänersborg, men sajten är öppen för alla att läsa.

Är du inte medlem? Du skulle kunna bli! Miljöpartiet styrs demokratiskt och det är medlemmarna som bestämmer vad partiet ska tycka och göra.

→ Klicka här för att veta mer

Kalender

Som medlem är du välkommen till alla våra olika möten, inte bara medlemsmöten. Klicka här för att läsa mer.

Möten för alla medlemmar

Medlemsmöten och möten med politikergruppen riktar sig till alla medlemmar.

  • Måndag 18 oktober. Möte med politikergruppen. (Mer info.)

  • Lördag 13 november. Höstmöte.

  • Måndag 15 november. Möte med politikergruppen.

  • Måndag 6 december. Möte med politikergruppen.

  • Lördag 22 januari. Valkonferens.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar närvarorätt.

  • Måndag 25 oktober. Preliminärt.

  • Måndag 22 november. Preliminärt.

  • Måndag 3 januari. Preliminärt.

Senast uppdaterat 18 oktober 2021.