Välkommen!

Det här är vår nya medlemswebb. Innehållet riktar sig främst till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Vänersborg, men sajten är öppen för alla att läsa.

Är du inte medlem? Du skulle kunna bli! Miljöpartiet styrs demokratiskt och det är medlemmarna som bestämmer vad partiet ska tycka och göra.

→ Klicka här för att veta mer

Kalender

Som medlem är du välkommen till alla våra olika möten, inte bara medlemsmöten. Klicka här för att läsa mer.

Möten för alla medlemmar

Medlemsmöten och möten med politikergruppen riktar sig till alla medlemmar.

  • Torsdag 21 januari. Möte med politikergruppen 17.30. (Läs mer här.)

  • Torsdag 18 februari. Möte med politikergruppen 17.30.

  • Torsdag 18 mars. Möte med politikergruppen 17.30.

  • Lördag 20 mars. ÅRSMÖTE 13.00.

  • Torsdag 15 april. Möte med politikergruppen 17.30.

  • Torsdag 6 maj. MEDLEMSMÖTE 18.00.

  • Torsdag 20 maj. Möte med politikergruppen 17.30.

  • Lördag 19 juni. Sommaravslutning.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar närvarorätt.

  • Måndag 15 februari 2021. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 22 mars. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 19 april. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 31 maj. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 16 augusti. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 13 september. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 11 oktober. Styrelsemöte 18.00.

  • Måndag 22 november. Styrelsemöte 18.00.

Senast uppdaterat 14 janbuari 2021.