Hållbarhetspriset

Varje år sedan 2011 delar Miljöpartiet de gröna i Vänersborg ut ett hållbarhetspris, tidigare kallat miljöpris.

Priset för hållbar utveckling är en uppmuntran till en eller flera personer, boende eller verksamma i Vänersborgs kommun, som gör eller har gjort insatser som bidrar till en hållbar utveckling.

Utdelningen av priset sker vanligtvis i samband med Aqua Blå-festivalen som äger rum i juni varje år. Här kan du läsa statuterna för hållbarhetspriset.

Mottagare av Hållbarhetspriset