Välkommen!

Det här är vår nya medlemswebb. Innehållet riktar sig främst till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Vänersborg, men sajten är öppen för alla att läsa.

Är du inte medlem? Du skulle kunna bli! Miljöpartiet styrs demokratiskt och det är medlemmarna som bestämmer vad partiet ska tycka och göra.

→ Klicka här för att veta mer

Kalender

Som medlem är du välkommen till alla våra olika möten, inte bara medlemsmöten. Klicka här för att läsa mer.

Möten för alla medlemmar

OBS: Mötesplaneringen nedan gjordes innan covid-19 och kommer att förändras.

Medlemsmöten och möten med politikergruppen riktar sig till alla medlemmar.

  • Torsdag 2 april. Möte med politikergruppen 17.30. (Obs: Digitalt möte!)
  • Torsdag 23 april. Medlemsmöte 18.00. (Möteshandlingar.)
  • Torsdag 7 maj. Möte med politikergruppen 17.30.
  • Torsdag 14 maj. Eventuellt medlemsmöte 18.00. Endast vid behov!
  • Torsdag 4 juni. Möte med politikergruppen 17.30.

SOMMARUPPEHÅLL

  • Torsdag 6 augusti. Möte med politikergruppen 17.30.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar närvarorätt.

  • Måndag 6 april. Styrelsemöte 18.00.