Välkommen!

Det här är vår öppna medlemswebb. Innehållet riktar sig främst till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Vänersborg, men sajten är öppen för alla att läsa.

Är du inte medlem? Du skulle kunna bli! Miljöpartiet styrs demokratiskt och det är medlemmarna som bestämmer vad partiet ska tycka och göra.

→ Klicka här för att veta mer

Kalender

Som medlem är du välkommen till alla våra olika möten, inte bara medlemsmöten. Klicka här för att läsa mer.

Möten för alla medlemmar

Medlemsmöten och möten med politikergruppen riktar sig till alla medlemmar.

    • Torsdag 2 september. Medlemsmöte. (Mer info.)

    • Torsdag 30 september. Medlemsmöte.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar närvarorätt.

    • Måndag 13 september. Styrelsemöte 18.00.

    • Måndag 11 oktober. Styrelsemöte 18.00.

    • Måndag 22 november. Styrelsemöte 18.00.

Senast uppdaterat 17 juni 2021.