Lediga uppdrag

På den här sidan finns de uppdrag som är aktuella att tillsätta i MP Vänersborg.

Revisor för lokalavdelningen

Årsmötet valde Nils Wramner till revisor, men bestämde också att ytterligare en revisor ska väljas. Du behöver inte vara medlem i Miljöpartiet för att väljas till revisor.

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Laila Haglund. Nomineringstiden är öppen under sommaruppehållet. Sista datum att nominera meddelas senare under sommaren.

Ersättare till representantskapets styrgrupp

Vår ordinarie ledamot i styrgruppen är Christer Bogren. Vi har även möjlighet att nominera en ersättare för honom, för när han har förhinder från att delta.

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Laila Haglund. Nomineringstiden är öppen under sommaruppehållet. Sista datum att nominera meddelas senare under sommaren.

Nämndemän till Vänersborgs tingsrätt

Lokalavdelningen kan nominera personer till uppdrag som nämndeman. Du behöver inte vara medlem i Miljöpartiet för att nomineras till nämndeman av oss. Vi vet ännu inte hur många nämndemän som MP Vänersborg kommer att få nominera. Nämndemän utses formellt av Vänersborgs kommunfullmäktige.

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Laila Haglund. Nomineringstiden är öppen under sommaruppehållet. Sista datum att nominera meddelas senare under sommaren.