Årsmöte 14 mars 2020

Alla medlemmar är välkomna till MP Vänersborgs ordinarie årsmöte kl. 14.00 lördag 14 mars. Vi är som vanligt på Trenova Center. Klicka här för en vägbeskrivning.

Möteshandlingarna publiceras på den här sidan allt eftersom de blir färdiga.

Lediga uppdrag

Årsmötet utser alla interna uppdrag i lokalavdelningen inför det kommande verksamhetsåret. Du behövs! Här är uppdragen som ska tillsättas:

  • Ledamöter till styrelsen, inklusive ordförande, vice ordförande, kassör och två firmatecknare.
  • Revisorer.
  • Tre ombud med ersättare till distriktsstämman (MP Västra Götaland).
  • En ledamot med ersättare till representantskapets styrgrupp (MP Fyrbodal).
  • Tre ledamöter till lokalavdelningens valberedning, varav en sammankallande.

Vill du nominera någon eller kan du tänka dig att själv ställa upp? Eller vill du veta mer om vad uppdragen innebär först? Kontakta i så fall valberedningens sammankallande Laila Haglund (laila.haglund@yahoo.com).

Valberedningen planerar att fastställa sina förslag 5 mars och ber dig därför kandidera och nominera senast 4 mars.

Valberedningen ansvarar för alla val utom av nya valberedare. Om du är intresserad av uppdraget som valberedare kontaktar du i stället styrelsens ordförande Jesper Sjöberg Räftegård (jsr@ruderalia.net).

Möteshandlingar