Medlemsmötet 10 januari 2019

Sammanfattning

Valärenden

Jesper Sjöberg Räftegård valdes in i styrelsen för perioden fram till årsmötet 2019. Han valdes även till ordförande för samma period, efter att Christer Bogren avsagt sig uppdraget i november.

Gunilla Bogren valdes till ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.

Beslut

Sten-Ove Hermansson har lämnat två motioner till kongressen, som lokalavdelningen bestämde sig för att ställa sig bakom.

Övrigt

Distriktsstämman har kallats till extra årsmöte för att bestämma hur kongressombuden från Västra Götaland ska utses. Medlemsmötet diskuterade vilken modell som var bäst.

Mötet fick även information om tidsplanen för kommunens budget 2020, och om våra förtroendevaldas arbete med MP:s motion om ett grönt stråk längs Göta Älv.

Anna-Karin Sandberg var ordförande och Jesper Sjöberg Räftegård skrev protokollet.

Möteshandlingar och protokoll