Medlemsmöte 25 april

Här kommer en sammanfattning av mötet att finnas när protokollet är justerat.

Kallelsen

Inför mötet gick vi ut med informationen nedan.

Vår lokala EU-valkampanj

Vi bestämmer tillsammans hur vi lägger upp kampanjarbetet den sista månaden innan EU-valet.

Hållbarhetspriset 2019

MP Vänersborg delar varje år ut ett hållbarhetspris till personer eller organisationer som gör eller har gjort insatser för hållbar utveckling. Till vem eller vilka tycker du att vi ska dela ut priset i år?

Kommunens budget 2020

Snart ska budgeten för Vänersborgs kommun nästa år bestämmas. Det är inte minst genom budgeten vi har möjlighet att förverkliga vår politik. Vilka frågor vill du att MP ska driva i budgetförhandlingarna?

Information om Mariedal Östra

Anders Wiklund berättar, som är vår ena gruppledare och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Kongressen

I början av maj händer Miljöpartiets kongress. Från MP Vänersborg kommer tre medlemmar att åka. På medlemsmötet pratar vi om aktuella frågor inför kongressen. Till exempel ska ett nytt språkrör väljas efter Gustav Fridolin.

Valärenden

Just nu finns följande uppdrag att kandidera till:

Revisor för lokalavdelningen. Årsmötet valde Nils Wramner till revisor, men bestämde också att ytterligare en revisor ska väljas. Du behöver inte vara medlem i Miljöpartiet för att väljas till revisor. Mer information kommer på medlemsmötet.

Ersättare till representantskapets styrgrupp. Vår ordinarie ledamot i styrgruppen är Christer Bogren. Vi har även möjlighet att nominera en ersättare för honom, för när han har förhinder från att delta. Mer information kommer på medlemsmötet.

Nämndemän till Tingsrätten. Lokalavdelningen kan nominera personer till uppdrag som nämndeman. Du behöver inte vara medlem i Miljöpartiet för att väljas till nämndeman. Mer information kommer på medlemsmötet. I mån av tid kan vi även diskutera ett förslag om att återföra beredningsansvaret för kommunfullmäktiges val av nämndemän till kommunen.

Val till styrelserna för Rösebo Samlingslokal, Gestads Bygdegårdsstyrelse och Åttersruds Bygdegårdsförening.

Obs: Valen till bygdegårdsstyrelserna behöver göras redan det här medlemsmötet! Om du vill nominera någon som passar för uppdraget eller om du själv är intresserad, kontakta omgående lokalavdelningens ordförande Jesper Sjöberg Räftegård.

Det ser ut att bli ett händelserikt möte!

Möteshandlingar

Hela dagordningen och övriga möteshandlingar kommer att publiceras här när de är klara.