MP Vänersborg

Miljöpartiet de gröna i Vänersborg bildades redan ett år efter att rikspartiet grundades 1981. I dag styr vi Vänersborgs kommun i minoritet tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna.

I kommunfullmäktige har vi två ledamöter och två ersättare, och representeras av Anders Wiklund, Marika Isetorp, Anna-Karin Sandberg och Per Sjödahl.

Miljöpartiet de gröna kämpar för det långsiktigt hållbara samhället, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras. Partiets ideologi vilar på en solidaritet som uttrycks trefaldigt:

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

I Vänersborg arbetar vi för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle bland annat genom att driva frågor om klimat, kretsloppspark, stadsodling, skydd av naturområden och mer pengar till cykelbanor.

Vi vill att alla människor ska ha chans att utvecklas till sin fulla potential – att alla barns behov i förskola och skolor och fritidsverksamhet ska tillgodoses, att nyanlända snabbt ska få en personlig kontakt med civilsamhället samt att ungdomsarbetslösheten minskar.